Ժողովրդավարության խթանումը երիտասարդության շրջանում՝ ԻՔՄ-ի առցանց տեսանելիությունը մեծացնելու միջոցով