Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության մութ էջերը (մաս 2)