Անվճար բուժօգնության իրավունքը (անիմացիոն տեսանյութ)

ՀՀ-ում յուրաքանչյուր ոք ունի բժշկական օգնություն ստանալու իրավունք: Առաջին անհրաժեշտ բուժօգնության ցուցաբերումն ամբողջությամբ անվճար է։ Մասնագիտական բուժօգնությունը՝ կախված հիվանդության տեսակից, կարող է լինել վճարովի, զեղչով կամ անվճար: Տեսանյութում մանրամասն ներկայացված է, թե որ դեպքերում է բուժօգնությունն անվճար:

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում»

Առնչվող