ՀՀ պետական մարմինների կողմից ստացված օտարերկրյա դրամաշնորհներ