Sorry, this entry is only available in Armenian.

Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում, Ադրբեջանում հայտարարվում է ռազմական դրություն և զորահավաք: Ադրբեջանում անհասանելի են դառնում գրեթե բոլոր սոցիալական կայքերը:

Related Posts: