ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու պայմանագիրը

Եվրասիական Տնտեսական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության միանալու պայմանագիրն իր հավելվածներով՝ հանձնված հանրության դատին առաջին անգամ սեպտեմբերի 24-ին հրապարակվել է հայերեն լեզվով: Անվանումն է. ««Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագրի նախագիծ:

Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի Պայմանագրին միանալու մասին

Հավելված 1 ՑԱՆԿ Մաքսային Միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային բազայի ձևավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի, որոնց միանում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Հավելված 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության միանալու կապակցությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Մաքսային Միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային բազայի ձևավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հավելված 3 Պայմաններ և անցումային դրույթներ

Հավելված 4 ՑԱՆԿ Ապրանքների և դրույքաչափերի, որոնց հանդեպ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անցումային շրջանում կիրառում են Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային սակագներից տարբերվող ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափեր

Հավելված 5 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք չհանդիսացող տարածքով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների փոխադրման առանձնահատկությունները

Առնչվող