Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը

Ստորև ներկայացնում ենք Եվրասիական Տնտեսական Միության մասին պայմանագիրը` իր հավելվածներով: Պայմանագրի տեքստը հայերեն է:

Եվրասիական Տնտեսական Միության մասին պայմանագիր

Հավելված 1 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին

Հավելված 2 ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի

Հավելված 3 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական փոխգործակցության մասին

Հավելված 4 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական վիճակագրական տեղեկությունների ձևավորման և տարածման կարգի մասին

Հավելված 5 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների) գումարների հաշվեգրման և բաշխման, դրանք որպես եկամուտ անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցելու կարգի վերաբերյալ

Հավելված 6 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Միասնական մաքսասակագնային կարգավորման մասին

Հավելված 7 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Երրորդ երկրների առնչությամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին

Հավելված 8 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Երրորդ կողմերի նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման (հակադեմփինգային) և փոխհատուցման միջոցների կիրառման մասին

Հավելված 9 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կարգավորման մասին

Հավելված 10 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Չափումների միասնականության ապահովման ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացման մասին

Հավելված 11 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրմանն ուղղված աշխատանքների արդյունքները ճանաչելու մասին

Հավելված 12 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական և կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների կիրառման մասին

Հավելված 13 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացման մասին

Հավելված 14 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականություն անցկացնելու մասին

Հավելված 15 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համաձայնեցված արժութային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված միջոցառումների մասին

Հավելված 16 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ծառայությունների առևտրի, հիմնադրման, գործունեության և ներդրումների իրականացման մասին

Հավելված 17 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ֆինանսական ծառայությունների վերաբերյալ

Հավելված 18 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Անուղղակի հարկերի գանձման կարգի և ապրանքների արտահանման ու ներմուծման ժամանակ դրանց վճարման նկատմամբ գործող վերահսկողության, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման մեխանիզմի մասին

Հավելված 19 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մրցակցության ընդհանուր սկզբունքների և կանոնների մասին

Հավելված 20 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բնական մենաշնորհի սուբյեկտների գործունեության կարգավորման միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին

Հավելված 21 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական մենաշնորհի սուբյեկտների ծառայությունների հասանելիության ապահովման, այդ թվում՝ գնագոյացման և սակագնային քաղաքականության հիմունքների մասին

Հավելված 22 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գազափոխադրման համակարգերով գազի փոխադրման ոլորտում բնական մենաշնորհների սուբյեկտների կողմից մատուցվող ծառայությունների հասանելիության կանոնների, այդ թվում՝ գնագոյացման և սակագնային քաղաքականության հիմունքների մասին

Հավելված 23 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների կազմակերպման, կառավարման, գործունեության և զարգացման կարգի մասին

Հավելված 24 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականության մասին

Հավելված 25 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գնումների կարգավորման կարգի մասին

Հավելված 26 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պահպանության և պաշտպանության մասին

Հավելված 27 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արդյունաբերական համագործակցության մասին

Հավելված 28 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արդյունաբերական սուբսիդիաներ տրամադրելու միասնական կանոնների մասին

Հավելված 29 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գյուղատնտեսությանը տրամադրվող պետական աջակցության միջոցների մասին

Հավելված 30 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Անդամ պետությունների աշխատավորներին և նրանց ընտանիքների անդամներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու մասին

Հավելված 31 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բազմակողմ առևտրային համակարգի շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության գործունեության մասին

Հավելված 32 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ Եվրասիական տնտեսական միությունում սոցիալական երաշխիքների, արտոնությունների և անձեռնմխելիությունների մասին

Հավելված 33 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ՝ Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի ձևավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի գործողության դադարեցման մասին

Առնչվող