ՀՀ տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիրը

Հաշվի առնելով Գյումրիում տեղի ունեցած սպանությունների շուրջ բազմաթիվ քննարկումներն ու բողոքները, ինչպես նաև ռուսական կողմից Հայաստանի հետ միջազգային պայմանագրերի խախտման վերաբերյալ կարծիքները՝ հարկ ենք համարում հրապարակել «Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանյան Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիրը»՝ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով: Ներողություն ենք խնդրում հայերեն տեքստի վատ որակի համար. ավելի լավ տարբերակ գտնելն անհնար էր, դրա հայերեն տարբերակն առաջին անգամ է հրապարակվում համացանցքում:

Պայմանագիրը երկու լեզուներով հավասարապես իրավազոր է:

«Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանյան Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ռուսաստանյան ռազմակայանի մասին պայմանագիր»

«Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения»

Առնչվող