Agreement of Armenia’s accession in EEU (in Russian and Armenian)

Sorry, this entry is only available in Armenian and Russian.

Եվրասիական Տնտեսական Միությանը Հայաստանի Հանրապետության միանալու պայմանագիրն իր հավելվածներով՝ հանձնված հանրության դատին առաջին անգամ սեպտեմբերի 24-ին հրապարակվել է հայերեն լեզվով: Անվանումն է. ««Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագրի նախագիծ:

Պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի Պայմանագրին միանալու մասին

Հավելված 1 ՑԱՆԿ Մաքսային Միության և Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային բազայի ձևավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի, որոնց միանում է Հայաստանի Հանրապետությունը

Հավելված 2 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի Հանրապետության միանալու կապակցությամբ Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Մաքսային Միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի իրավապայմանագրային բազայի ձևավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին

Հավելված 3 Պայմաններ և անցումային դրույթներ

Հավելված 4 ՑԱՆԿ Ապրանքների և դրույքաչափերի, որոնց հանդեպ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անցումային շրջանում կիրառում են Եվրասիական տնտեսական միության Միասնական մաքսային սակագներից տարբերվող ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափեր

Հավելված 5 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքից, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք, ներառյալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք չհանդիսացող տարածքով ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների փոխադրման առանձնահատկությունները

Related Posts: