ԵԱՏՄ-ում միայն ռուսերե՞ն

Ինչպես հայտնի է, հայտարարությունների և փաստաթղթերի համաձայն Եվրասիական տնտեսական միությունում բոլոր անդամ-պետությունները ունեն հավասար իրավունքներ: Այդ հայտարարությունների առաջին խախտումը կայանում է լեզվական հարթությունում:

Այդ միության պաշտոնական կայքը առաջին հայացքից թվում է, թե հրաշալի թարգմանված է և գործում է միության բոլոր անդամ երկրների լեզուներով: Քանի որ հայերենը մեր մայրենին է, բնականաբար ավելի հարմար է կայքի բովանդակությանը ծանոթանալ հայերեն:

Սակայն, երբ սկսում ենք ավելի մանրամասն տեղեկություններ փնտրտուքը, քան պարզապես նորություններին ծանոթանալն է հանդիպում ենք լեզվական խոչընդոտի: Կայքում զետեղված բոլոր փաստաթղթերը միայն ռուսերենով են, և դրանց ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է բավականին լավ տիրապետել այդ լեզվին, քանի որ այս կարևոր փաստաթղթերում բնականաբար պարունակվում են բազմաթիվ տերմիններ:

Անգամ որոշումը այն մասին, որ Եվրասիական Միջկառավարական Խորհրդի հերթական նիստը անցկացվելու է Երևանում (նոյեմբերին) նույնպես առակա է միայն ռուսերեն լեզվով: Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2014 թվականի աշխատանքի արդյունքները և 2015 թվականի ծրագրերը ևս առկա են միայն ռուսերեն:

Այսպիսով, որպեսզի կարողանանք ծանոթանալ ԵԱՏՄ-ի 2015թ.-ի ծրագրին և փաստացի արդեն կատարված աշխատանքներին և համեմատություններ կատարենք, կամ կարևորագույն որոշումներն ու առաջիկա միջոցառումների մասին իրազեկվենք, անհրաժեշտ է կատարելապես տիրապետել ռուսերենին:

Եթե հաշվի առնենք, որ ԵԱՏՄ որոշ մարմինների որոշումները պարտադիր են Հայաստանի տարածքում, ապա պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի քաղաքացիների ու կազմակերպությունների վրա հաճախ տարածվում են իրավական ակտեր, որոնք անգամ թարգմանված չեն հայերեն:

Հետևապես պետք է արձանագրել, որ փաստաթղթերի հայերեն թարգմանության բացակայությունը հակասում է «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին, գործող և առաջարկվող սահմանադրություններին և ոտնահարում է ռուսերեն լեզվին չտիրապետող քաղաքացիների իրավունքներն ու տնտեսվարման հնարավորությունները:

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորում»

Առնչվող