Դրամաշնորհային փակ մրցույթ լրատվամիջոցների և մարզային ՀԿ-ների համար

 

                                                     

«Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը» հայտարարում է դրամաշնորհների փակ մրցույթ լրատվամիջոցների և մարզային հասարակական կազմակերպությունների համար՝ պետական գնումների հաշվետվողականության ու հանրային վերահսկողության բարձրացման նպատակով։

Մրցույթն իրականացվում է «Պետական գնումների հանրային վերահսկողության և հաշվետվողականության խթանում» ծրագրի շրջանակներում, որը միտված է Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գնումների համակարգի նկատմամբ հանրային վերահսկողության ուժեղացմանը և պետական գնումների թափանցիկության և հաշվետվողականության խթանմանը։ Ծրագիրն իրականացվում է ՄԹ միջազգային զարգացման աջակցության շրջանակում Միացյալ Թագավորության կառավարության աջակցությամբ։

Ծրագիրը շեշտադրում է գնումների համակարգում առկա խնդիրների  վերհանումը (օրինակ՝ մոնիտորինգի, հետազոտության տեսքով)՝ առաջարկելով հետևյալ թեմաները և դրանց հնարավոր համադրությունը.

 • Կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող գնումներն ու դրանց փոխկապակցվածությունը պաշտոնատար անձանց հետ,
 • գնման հայտերի ու տեխնիկական առաջադրանքների միջոցով հակամրցակցային պայմանների առաջադրումը,
 • հանձնման-ընդունման գործընթացում առաջացած խնդիրները,
 • պատվիրատուների կողմից պայմանագրի կատարման հսկողության հետ կապված խնդիրները,
 • գնումների պլանավորումից մինչև պայմանագրի կնքում ճանապարհին առաջացող օրենսդրական և ոչ օրենսդրական այլ խոչընդոտները,
 • գնումների թափանցիկության հետ կապված խնդիրները,
 • կողջունվեն համայնքային գնումների գործընթացին առնչվող հայտերը:

Դիմորդները պետք է համապատասխանեն հետևյալ չափանիշներին․

 • առնվազն 2 տարվա գործունեություն,
 • առցանց ներկայություն՝ գործող կայք, ներգրավվածություն սոցցանցերում,
 • լրատվամիջոց լինելու դեպքում էթիկայի մեխանիզմների առկայություն, և/կամ մասնակցություն ԶԼՄ-ների ինքնակարգավորման նախաձեռնություններին,
 • ՀԿ լինելու դեպքում՝ գործունեությունը Հայաստանի մարզերից որևէ մեկում,
 • ակնկալվող ծրագրում ներգրավված անդամներից որևէ մեկը պետք է մասնակցած լինի 2023 թվականի դեկտեմբերի 9-10-ը ԻՔՄ կազմակերպած «Ինչպես վերահսկել պետական գնումները» թեմայով սեմինար-թրեյնինգին:

Դրամաշնորհի տևողությունը և բյուջեն

Դրամաշնորհային ծրագրերի առավելագույն տևողությունը երեք ամիս է (2024 թ-ի մարտի 1-ից մայիսի 31-ը), դիմելու վերջնաժամկետը` 2024 թվականի փետրվարի 8-ը, ժամը 15:00 (ներառյալ)։ Յուրաքանչյուր ծրագրի բյուջե չի կարող գերազանցել 3.7 միլիոն ՀՀ դրամը։

Մրցույթին դիմելու կարգը

Ծրագրին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

 1. լրացված հայտադիմում (ձևանմուշը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղմամբ),
 2. ծրագրի մանրամասն բյուջե (ձևանմուշը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղմամբ),
 3. կազմակերպության գրանցման վկայականի պատճենը,
 4. վերջին երեք տարում իրականացրած ծրագրերի ցանկը` նշելով աջակցություն տրամադրած կազմակերպության անվանումը, ծրագրի տևողությունն ու բյուջեն,
 5. լրատվամիջոց լինելու դեպքում՝ էթիկայի մեխանիզմների առկայության կամ ինքնակարգավորման մարմնի անդամակցության ապացույց:

Վերջնաժամկետ և կոնտակտներ

Հայտի ամբողջական լրացված փաթեթը խնդրում ենք ուղարկել [email protected] հասցեին։ Մրցույթին դիմելու վերջնաժամկետն է 2024 թվականի փետրվարի 5-ը:

Յուրաքանչյուր դիմորդ կարող է ներկայացնել միայն մեկ հայտ: Կազմակերպչական հարցերի դեպքում խնդրում ենք գրել Փիրուզա Պետրոսյանին՝ [email protected]:

Ընտրության չափանիշներ և արդյունքներ

Մրցույթին ներկայացված հայտերը գնահատելու և ընտրելու նպատակով ԻՔՄ-ն ձևավորելու է ընտրական հանձնաժողով։ Մասնակցության հայտերը կգնահատվեն՝ ըստ ծրագրի նկարագրության, տեխնիկական, ստեղծագործական չափանիշների, իրատեսականության և առաջարկվող բյուջեի։

«Ինչպես վերահսկել պետական գնումները» թեմայով սեմինար-թրեյնինգին մասնակցած անձ չներառող հայտերը չեն դիտարկվելու:

Հաշվի կառնվեն՝

 • հայտի համապատասխանությունը, ներկայացված տեղեկությունների ամբողջականությունը, գործողությունների տրամաբանությունը, իրագործելիությունն ու ռիսկերի գնահատումը,
 • ծրագրի բովանդակությունը, թեմաների արդիականությունն ու ստեղծագործական մոտեցումը, կառուցվածքը, ձևաչափը, առաջարկվող մեթոդաբանության համապատասխանությունը, լրատվամիջոցների դեպքում` նյութերի քանակն ու ընթերցումների կամ դիտումների կանխատեսվող քանակը,
 • համապատասխան մասնագետների ներգրավվածությունը նախագծի իրականացման համար, այլ բաղադրիչների/ռեսուրսների առկայությունը,
 • ծրագրի վրա աշխատողների շրջանում սեռերի հավասար ներկայացվածությունը,
 • առաջարկվող ֆինանսական միջոցների և ժամկետների համապատասխանությունը ծրագրի բյուջեին և գործողություններին:

Մրցույթի չափանիշներին համապատասխանելուց բացի՝ լրատվամիջոցների դեպքում գնահատող հանձնաժողովը դիտարկելու է նաև լրատվամիջոցի խմբագրական անկախությունը, լրագրողական էթիկական չափանիշներին հետամուտ լինելը, ինչպես նաև ծրագրի թիմի հետ համագործակցության,  փորձագետների հետ աշխատելու պատրաստակամությունը։

ԻՔՄ-ն ընտրական հանձնաժողովի հանձնարարությամբ կարող է առաջարկել դիմորդներին փոփոխություններ կատարել հայտերում, բյուջեում․ լրատվամիջոցի/ՀԿ-ի ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել լրացուցիչ հարցազրույցի։

Առնչվող